Copyright © 1998-2012 Eddica, spol. s r.o.

 

Licenční ujednání pro koncové uživatele software

 

Toto je právní smlouva mezi Vámi a společností Eddica, spol. s r.o.

Toto licenční ujednání stanovuje podmínky, za kterých nabízí autor licenci na software.

  

Použití na jednom počítači

 

Software může být používán pouze na jednom počítači jedním uživatelem v jednu dobu.

Můžete kopírovat sofware z jednoho počítače na druhý s podmínkou, že jej z prvního počítače kompletně vymažete a nebude jej možné použít na více počítačích současně.

Použítí na více počítačích

 

Software můžete použít na více počítačích, jestliže vlastníte multilicenci pro každý z těchto počítačů v licenčním rozsahu.

 

Např.:

 

Jestliže si zakoupíte 5 licencí, můžete software použít maximálně na 5 počítačích a méně se stejnými právy jak je výše uvedeno (Použití na jednom počítači).

Záložní kopie

 

Můžete vytvářet pouze záložní kopie software firmy Eddica za účelem zálohování pro použití na jednom počítači za předpokladu, že kopie bude obsahovat autorská práva a ostatní vlastnická práva obsažená v originálním software firmy Eddica.

Omezení při používání, kopírování a úpravy software

 

S výjimkou výhradně přidělených práv k užívání firmy Eddica, které jsou v rozsahu tohoto licenčního ujednání nebo práv vycházejících ze zákona, nesmíte používat, kopírovat nebo upravovat software firmy Eddica.

A také nesmíte poskytovat licenci třetí straně.

Zpětné překládání, analyzování software firmy Eddica je zakázáno.

 

Software obsahuje výrobní tajemství a ostatní vlastnické informace autora.

S vyjímkou výhradně přidělených práv k užívání firmy Eddica, v rozsahu tohoto licenčního ujednání, nebo práv vycházejících ze zákona, nesmíte provádět dekompilaci, převod ze strojového kódu nebo zpětnou analýzu firmy Eddica nebo kteroukoliv činnost směřující k získání neoprávněných informací, které nejsou viditelné při normálním použití software.

V každém případě musíte informovat autora, přičemž výsledky a informace takto získané není možné použít jinak, než ve spojení se software firmy Eddica.

Softwarový produkt je chráněn autorskými právy a mezinárodními úmluvami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a úmluvami o duševním vlastnictví.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

TENTO SOFTWARE A PŘÍSLUŠNÉ SOUBORY JSOU PRODÁVÁNY "JAKO TAKOVÉ" A NEVZTAHUJE SE NA NĚ ŽÁDNÁ ZÁRUKA ANI VÝSLOVNĚ ANI ODVOZENĚ. SOFTWARE POUŽÍVEJTE NA VLASTNÍ RIZIKO. AUTOR NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNOU ZTRÁTU DAT, ŠKODU NEBO ZA JAKOUKOLI JINOU ŠKODU VZNIKLOU PŘI NESPRÁVNÉM POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE.


QR code

Recently Viewed

No products
Compare 0