Obchodní podmínky

Základní údaje

Dodavatel

Eddica, spol. s r.o., Strmá 640/12, 709 00 Ostrava Mar. Hory

Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 258 40 231
DIČ: CZ 258 40 231

(dále jen "dodavatel")

Provozovny

Provozní doba je v pracovních dnech od 9:00 do 16:30

Kontaktní údaje

Telefon: +420 596 623 701

Fax: +420 596 623 701

Email: info@eddica.cz

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 3 dnů

Způsob dopravy

Dopravní podmínky jsou uvedeny v sekci Doprava

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba na dodané zboží činí 2 roky a tato lhůta začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).


QR code

Recently Viewed

No products
Compare 0